09:00 – 17:00

Luni – Vineri

George Missail nr 119, et 2

Sector 1, Bucuresti

POVESTEA NOASTRĂ

Cabinet avocatură ,,Stan Elisabeta” oferă consultanţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor din România, pentru investitorii locali şi străini din domeniul imobiliar, de construcţii şi HoReCa.
Oferim asistenţă clienţilor noştri în activitatea lor de zi cu zi şi pentru proiecte specifice, ajutându-i să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi minimizându-le expunerea la riscuri.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Viziunea Cabinetul de Avocat ,,Stan Elisabeta” este aceea de a fi un cabinet de elită în România prin furnizarea de servicii juridice calitative şi personalizate în domeniul dreptului afacerilor.
Continuăm să învăţăm şi să ne îmbunătăţim aptitudinile pentru a satisface nevoile clienţilor noştri, care sunt în continuă schimbare.
Alegem întotdeauna ce este mai bun şi mai favorabil pentru abordarea activităţii clienţilor noştri, şi nu ce este mai uşor pentru noi.
Ne construim reputaţia depăşind de fiecare dată aşteptările clienţilor noştri şi îmbunătăţindu-ne procedurile de cercetare, prin găsirea de soluţii şi rezolvarea de proiecte.

Misiunea noastră

Misiunea noastră este să ne ajutăm clienţii să îşi atingă obiectivele, oferind servicii juridice competente, eficiente și rentabile financiar.
Ne alegem clienţii în funcţie de atitudinea lor şi nu în funcţie de categorie sau potenţial financiar.
Valorile noastre sunt: integritate, stabilitate, comunicare, educaţie, muncă în echipă, recunoştinţă.

ABORDAREA NOASTRĂ

Clienții noștri caută soluții complexe la provocările lor, care necesită adesea atenția și abilitățile unei echipe multidisciplinare.

Prin urmare, abordă, proiecte complexe prin utilizarea unei metode inovatoare care combină expertiza consilierilor noștri juridici cu o varietate de alte servicii, ar fi logodnicul, notarul, Traducerea, imobiliare și cadastru.

Scopul nostru este de a reinventa experiența clienților noștri prin investirea unei sume substanțiale de timp în înțelegerea obiectivelor lor de afaceri și în croitorie cele mai bune solutii pentru ei.

Principalele noastre domenii de practică sunt:

Corporate & Comercial, Imobiliare, Construcţii, Contencios şi Drept Fiscal, Litigii

Corporate &

Comercial

Contencios Administrativ & Drept Fiscal

Imobiliare

Constructii

Litigii

LITIGII

Cabinet avocatură „Elisabeta Stan” acordă asistență și reprezentare juridică clienţilor în fiecare etapă a procedurii judiciare, de la redactarea clauzelor de rezolvare a disputelor la efectuarea de proceduri în faţa instanţelor naţionale şi aplicarea deciziilor juridice.
Cabinet avocatură „Elisabeta Stan” reprezintă societăţi mici şi mari, precum şi persoane fizice, într-o varietate de proceduri de rezolvare a disputelor, pentru aspecte incluzând:

 

 • litigii comerciale şi corporate
 • executarea contractelor
 • proceduri de recuperare a debitelor
 • recunoaşterea şi aplicarea deciziilor instanţelor din străinătate
 • legea fiscală
 • construcţie şi inginerie
 • legea proprietăţii

Înţelegem şi că prezentarea în instanţă nu este întotdeauna în interesul clienţilor noştri. Prin urmare, suntem angajaţi să dezvoltăm strategia adecvată pentru fiecare caz. Explorăm fiecare opţiune rezonabilă pentru înţelegeri amiabile avantajoase pentru clientul nostru. Când înţelegerea nu este cea mai bună variantă pentru clientul nostru, dezvoltăm cea mai eficientă strategie pentru soluționarea disputei in instanță, corespunzător nevoilor specifice și rezultatelor urmărite de clientul nostru.

CORPORATE & COMERCIAL

Cabinet avocatură „Elisabeta Stan”acordă servicii juridice clienţilor săi, pentru dezvoltarea afacerilor existente și a celor noi.

 

Obiectivul nostru este să ne susținem clienții în maximizarea profitabilităţii, ajutându-i să-și asume conştient potenţialele riscuri şi să-și conducă activitatea, în conformitate cu legislaţia din România.

 

CABINET AVOCATURĂ ELISABETA STAN acordă consultanță în domeniul Corporate și Comercial pe următoarele teme :

 • înființare de societăți cu asociați români sau străini,
 • administrare de societăți,
 • stabilirea sediului social la sediul Cabinetului de Avocat,
 • înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului,
 • realizarea planului de afaceri,
 • consultanță fiscală privind impozitarea societăților,
 • cesiune de părți sociale,
 • asocieri în participațiune,
 • majorări de capital social,
 • contracte de asociere,
 • diferite tipuri de contracte comerciale.
 • takeovers
 • joint ventures
 • capital raising
 • shareholders arrangements
 • varius types of commercial agreements

IMOBILIARE

Tranzacţii Imobiliare

Cabinet avocatură „Elisabeta Stan” acordă asistență şi reprezintă clienţii atât la achiziția, cât și la vânzarea proprietăților imobiliare, începând cu negocierea, redactarea scrisorilor de intenţie şi a contractelor ferme, realizarea due diligence-ului şi obţinerea finanţării necesare achiziției și până la încheierea tranzacţiei. Depunem toate diligențe pentru a ne asigura că aspectele de afaceri asociate cu fiecare tranzacţie sunt înţelese de clienţii noştri. Identificăm riscurile la care se expun odată cu achiziția/vânzarea fiecărui imobil și propunem soluțiile ce pot fi abordate pentru minimizarea riscurilor. În domeniile în care ne desfăşurăm activitatea, avocaţii noştri oferă reprezentare diligentă în fiecare etapă a unei tranzacţii imobiliare.

 

Dezvoltarea Proiectelor Imobiliare

Cabinet avocatură „Elisabeta Stan”acordă consultanță dezvoltatorilor, investitorilor privaţi, fondurilor de investiţii ce dezvoltă proiecte imobiliare, începând cu achiziţia proprietăţii imobiliare, dezvoltarea şi finanţarea proiectelor imobiliare, vânzarea de proiecte imobiliare, proiecte de infrastructură, precum şi diferite probleme de reglementare legate de dezvoltarea proiectelor imobiliare incluzând, dar fără a se limita la obţinerea planurilor urbanistice, autorizaţiilor de mediu, de construire şi avizelor obligatorii ce trebuie obținute pe durata construcției.

Negociem şi redactăm contractele de antrepriză şi de proiectare, contractele de asociere în participațiune, contractele de prestări servicii, promisiunile de vânzare, contractele de vânzare-cumpărare.

Oferim clienților asistență în relaţia cu autorităţile publice, încercând întotdeauna să găsim un mod de a rezolva lucrurile cât mai repede posibil.

 

Închirierea Proprietăţilor Imobiliare

Cabinet avocatură „Elisabeta Stan” asistă şi reprezintă proprietarii la închirierea locuinţelor, birourilor, magazinelor şi a altor complexe, precum şi chiriaşii la închirierea centrelor comerciale, a birourilor şi a altor locaţii.

De asemenea, acordăm reprezentare juridică în faţa instanţelor naţionale pentru protejarea şi apărarea drepturilor şi intereselor clienţilor noştri.

DREPTUL CONSTRUCȚIILOR

Cabinet avocatură „Elisabeta Stan” are o vastă experienţă în reprezentarea diferiţilor clienţi care lucrează în industria de construcţii în aspecte ce includ:

 • negocierea contractelor preliminare,
 • consultanţă pentru contractant cu privire la gestionarea construcţiilor,
 • întârzieri legate de construcţie,
 • defecte legate de construcţie,
 • răspunderea legată de consultanţa pentru arhitect şi inginerie,
 • contracte de prestări servicii furnizate de arhitecţi şi ingineri,
 • pregătirea licitaţiilor/ofertelor,
 • negocierea contractelor de achiziţii şi a contractelor cadru,
 • proceduri de acordare/atribuire,
 • rezolvarea litigiilor,
 • asistenţă fiscală,
 • finanţare de proiect.

Am reprezentat proprietari şi investitori, instituţii financiare, contractanţi, dezvoltatori, constructori, autorităţi locale şi directori de proiect.

Am construit relaţii valoroase cu reţele de profesionişti ai proprietăţilor incluzând arhitecţi, ingineri, dezvoltatori, directori de proiect şi contractanţi, permiţându-ne să înţelegem mai bine particularităţile fiecărui proiect.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Cabinetul de Avocat ,,Stan Elisabeta” înţelege provocările clienţilor noştri, în caz de aplicare defectuoasă a legii de către autorităţile publice.

Echipa noastră are capacitatea de a gestiona orice circumstanţă şi poate asista clienţii în următoarele domenii:

 • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa autorităţilor publice în procedura preliminară, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ
 • furnizarea de consultanţă juridică privind impozitele şi orice tip de grevări fiscale, precum şi oferirea de soluţii fiscale corespunzătoare
 • asistenţă şi reprezentare juridică la procedurile administrative şi judiciare generate de procedurile de audit efectuate de organismele de inspecţie fiscală
 • consultanţă juridică legată de încheierea/executarea/modificarea/rezilierea contractelor administrative
 • consultanţă şi reprezentare juridică în instanţă pentru revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative

Ultimele proiecte

1.

Asistenţă juridică pentru achiziţia de Proprietăţi Imobiliare pentru dezvoltarea unei construcţii de 50.000 mp.

2.

Furnizarea serviciilor de asistenţă juridică pentru închirierea de spaţii comerciale diferiţilor chiriaşi.

3.

Asistenţă juridică pentru înregistrarea societăților şi a mențiunilor la registrul comerţului.

4.

Achiziţie, dezvoltare, finanţare şi vânzare de proiecte imobiliare.

5.

Proceduri judiciare pentru rambursare TVA.

6.

Activitate fiduciară pentru Dezvoltarea Proiectelor Imobiliare

Dedicați Excelenței”

Feedback clienți

Elisabeta Stan

Owner

Cabinetul de Avocatură Elisabeta Stan oferă un bun spirit de muncă în echipă şi un mediu de lucru plăcut pentru dezvoltarea cunoştinţelor profesioniştilor ce doresc să lucreze în domeniile în care lucrează cabinetul nostru de avocatură.
Suntem permanent interesaţi să găsim noi colegi care ne împărtăşesc valorile, cu o bază academică puternică, serioşi, entuziaşti în ceea ce privește domeniul avocaturii, care doresc o colaborare lungă şi au cunoştinţe excelente de limba engleză.

Dacă vă interesează să vă alăturaţi echipei noastre, vă rugăm trimiteţi-vă CV-ul la adresa: office@lex.ro

09:00 – 17:00

Luni – Vineri

George Missail nr 119, et 2

Sector 1, Bucuresti