1.

Asistenţă juridică pentru achiziţia de Proprietăţi Imobiliare pentru dezvoltarea unei construcţii de 50.000 mp.

2.

Furnizarea serviciilor de asistenţă juridică pentru închirierea de spaţii comerciale diferiţilor chiriaşi.

3.

Asistenţă juridică pentru înregistrarea societăților şi a mențiunilor la registrul comerţului.

4.

Achiziţie, dezvoltare, finanţare şi vânzare de proiecte imobiliare.

5.

Proceduri judiciare pentru rambursare TVA.

6.

Activitate fiduciară pentru Dezvoltarea Proiectelor Imobiliare