Drept Concencios Administrativ si Fiscal

Cabinetul de Avocat ,,Stan Elisabeta” înţelege provocările clienţilor noştri, în caz de aplicare defectuoasă a legii de către autorităţile publice.

Echipa noastră are capacitatea de a gestiona orice circumstanţă şi poate asista clienţii în următoarele domenii:

  • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa autorităţilor publice în procedura preliminară, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ
  • furnizarea de consultanţă juridică privind impozitele şi orice tip de grevări fiscale, precum şi oferirea de soluţii fiscale corespunzătoare
  • asistenţă şi reprezentare juridică la procedurile administrative şi judiciare generate de procedurile de audit efectuate de organismele de inspecţie fiscală
  • consultanţă juridică legată de încheierea/executarea/modificarea/rezilierea contractelor administrative
  • consultanţă şi reprezentare juridică în instanţă pentru revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative